Boek/Book

UitvindingCoverWit

De uitvinding

… van de wereld 1984-2013

ThingsCover

Things

… made visible work 2011-2013

SchildersbrievenCover

Painters’ Letters

Brieven gebundeld. A stack of letters.

agenda2013-02

Brussels 2013

grafische agenda. graphic diary.

DSCN5386

Mira Topicrapport

Transitie naar een duurzaam voedings- en landbouwsysteem. Transition towards sustainable food and agriculture.

DSCN5475

Kunsten en Erfgoed

immaterieel cultureel erfgoed. intangible cultural heritage.

DSCN5408 (1)

Revolutie!

… op de koperplaat. Revolution on the copper plate. Boekcover voor Stijn Van Rossems werk over spotprenten uit de Brabantse omwenteling. Book cover for Stijn Van Rossem’s work on political cartoons during the Brabant Revolution.

DSCN3730

NAS

Klimaatverandering. Climate Change. In de National Adaptation Strategy zetten alle Belgische overheden samen een plan uit om weerwerk te bieden aan de klimaatverandering. In the National Adaptation Strategy all Belgian governments unite forces to counter the climate change threats.

DSCN3768

Milieu- beleidsplan

Groene overheid. Green Government. Een reeks beleidsplannen voor de groene overheid. A series of environmental policy plans.

Les Ballets C de la B

Les Ballets C de la B

Wervelwind. Dancing Pages. Dit boek schetst een beeld van twintig jaar Les Ballets C de la B aan de hand van interviews door Alain Platel en foto’s van de meest markante voorstellingen. Winnaar van een Plantin Moretusprijs 2007. This book … Continue reading