Rapport/Report

DSCN5386

Mira Topicrapport

Transitie naar een duurzaam voedings- en landbouwsysteem. Transition towards sustainable food and agriculture.

DSCN3730

NAS

Klimaatverandering. Climate Change. In de National Adaptation Strategy zetten alle Belgische overheden samen een plan uit om weerwerk te bieden aan de klimaatverandering. In the National Adaptation Strategy all Belgian governments unite forces to counter the climate change threats.