SignBox

Rops, Ensor, Magritte

Schildersbrieven.
Painters’ Letters.

Continue reading

Schildersbrieven_Affiche_detail

Vote!

Zinneke thema.
Zinneke theme.

Continue reading

DSCN5747

Brussels 2013

grafische agenda.
graphic diary.

Continue reading

agenda2013-02

MyFonts

Digitale letterproeven.
Online type specimens. Continue reading

FrutigerSerifLTpro

Mira Topicrapport

Transitie naar een duurzaam voedings- en landbouwsysteem. Transition towards sustainable food and agriculture.

Continue reading

DSCN5386

Kunsten en Erfgoed

immaterieel cultureel erfgoed.
intangible cultural heritage.

Continue reading

DSCN5475

Psychiatrisch Centrum Gent Sleidinge

Huisstijl voor een psychiatrisch centrum dat een kruispunt is tussen stad en groen, bewoners en de buitenwereld.
Graphic identity for a psychiatric centre as a hub between city and green, inhabitants and the society around.

DSCN5420

Revolutie!

… op de koperplaat.
Revolution on the copper plate.

Boekcover voor Stijn Van Rossems werk over spotprenten uit de Brabantse omwenteling.
Book cover for Stijn Van Rossem’s work on political cartoons during the Brabant Revolution.

DSCN5408 (1)

NAS

Klimaatverandering. Climate Change.

In de National Adaptation Strategy zetten alle Belgische overheden samen een plan uit om weerwerk te bieden aan de klimaatverandering.

In the National Adaptation Strategy all Belgian governments unite forces to counter the climate change threats.

DSCN3730

Milieu- beleidsplan

Groene overheid. Green Government.

Een reeks beleidsplannen voor de groene overheid.
A series of environmental policy plans.

DSCN3768

TypeRider

Tatoed backbones

gottmercrop

Gottmer editions, 1950 — A few weeks ago my friend Stijn took me to Damplein, in Antwerpen Noord. One side of the square is backed by a sloped wall, the side of the exit of the high-speed railway tunnel towards … Continue reading

Tipozero

drukdrukdruk!

tipozerodrukdrukdruk2

open atelier 6-05-2017

 tipozero en chez rosi doen mee aan drukdrukdruk het grafiek-event van kunst werkt. Op zaterdag 6 mei kan je tussen 10 en 17 u het atelier bezoeken. Je ziet hoe letterpress en riso werken, kan in onze publicaties neuzen en krijgt antwoord op al je vragen. Welkom!

tipozero and chez rosi join  drukdrukdruk : a graphic event by kunst werkt. On Saturday 6th of May between 10:00 an 17:00 you are invited to visit the workshop. See how letterpress and riso work, leaf through our publications and find the answer to all your questions. Welcome!